Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Pdf Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2 Textbook Questions and Answers, Notes.

TN Board 8th Maths Solutions Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2

கேள்வி 1.
கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக :
(i) \(\frac{18 m^{4}(-)}{2 m^{3} n^{3}}=\)
(ii) \(\frac{l^{4} \mathrm{~m}^{5} n^{(-)}}{21 \mathrm{~m}^{(-)} n^{6}}=\frac{1^{3} \mathrm{~m}^{2} n}{2}\)
(iii) \(\left.\frac{42 a^{4} b^{5}(}{6 a^{4} b^{2}}\right)=(-) b^{(-)} c^{2}\)
விடை :
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2 1

Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2

கேள்வி 2.
சரியா? அல்லது தவறா? எனக் கூறுக.
(i) 8x3y ÷ 4×2 = 2xy
(ii) 7ab3 ÷ 14ab = 2b2
விடை :
(i) சரி
(ii) தவறு

கேள்வி 3.
வகுக்க.
(i) 27y3 ÷ 3y
(ii) x3y2 ÷ x2y
(iii) 45x3y2z4 ÷ (-15xyz)
(iv) (3xy)2 ÷ 9xy
தீர்வு :
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2 2

Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2

கேள்வி 4.
சுருக்குக :
(i) \(\frac{3 m^{2}}{m}+\frac{2 m^{4}}{m^{3}}\)
(ii) \(\frac{14 p^{5} q^{3}}{2 p^{2} q}-\frac{12 p^{3} q^{4}}{3 q^{2}}\)
தீர்வு :
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2 3
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2 4

கேள்வி 5.
வகுக்க :
(i) (32y2 – 8yz) = 2y
(ii) (4m?n+ 16m^n? – mn) = 2mn
(iii) 5xy– 18x2y3 + 6xy + 6xy
(iv) 81(p*q?P3 + 2p?q?r? – 5p?q?r?)
+ (3pqr)
தீர்வு :
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2 5
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2 6

Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2

கேள்வி 6.
தவறுகளைக் கண்டறிந்துச் சரிசெய்க.
(i) 7y2 – y2 + 3y2 = 10y2
(ii) 6xy + 3xy = 9x2y2
(iii) m(4m – 3) = 4m2 – 3
(iv) (4n)2 – 2n + 3 = 4n2 – 2n + 3
(v) (x- 2) (x + 3) = x2 – 6
(vi) -3p2 + 4p – 7 = -(3p2 + 4p – 7)
தீர்வு :
(i) 7y2 – y2 + 3y2 = 10y2 (சமமில்லை )
இடப்பக்கம் = 7y2 – y2 + 3y2 = 10y2 – y2 = 9y2 ≠ வலப்பக்கம்
∴ 7y2 – y2 + 3y2 = 9y2

(ii) 6xy + 3xy = 9x2y2 (சமமில்லை )
இடப்பக்கம் = 6xy + 3xy = 9xy ≠ வலப்பக்கம்
∴ 6xy + 3xy = 9xy

(iii) m (4m – 3) = 4m2 – 3 (சமமில்லை )
இடப்பக்கம் = m (4m – 3) = 4m2 – 3m ≠ வலப்பக்கம்
∴ m (4m – 3) = 4m2 – 3m

(iv) (An)2 – 2n + 3 = 4n2 – 2n + 3
இடப்பக்கம் = (4n) – 2n + 3 = 16n – 2n + 3 + வலப்பக்கம்.
∴ (4n) – 2n + 3 = 16 n? – 2n + 3

(v) (x- 2) (x + 3) = x– 6
இடப்பக்கம் = (x – 2) (x + 3) = x2 + 3x – 2x – 6 = x + x – 6 – வலப்பக்கம்.
ஃ (x- 2)(x + 3) = x2 +x-6

(vi) -3p’ + 4p – 7 =-(3p’ + 4p – 7)
-3p’ + 4p – 7 = -(3pe – 4p + 7)

Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 3 இயற்கணிதம் Ex 3.2

கேள்வி 7.
கூற்று A : 24p2qஐ 3pq ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும் ஈவு 8p ஆகும்.
கூற்று B : \(\frac{(5 x+5)}{5}\) ஐ சுருக்கும்போது 5x கிடைக்கும்.
(அ) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி (ஆ) கூற்று A சரி ஆனால் கூற்று B தவறு
(இ) கூற்று A தவறு ஆனால் கூற்று B சரி (அ) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு
தீர்வு :
கூற்று A = \(\frac{24 p^{2} q}{3 p q}\) = 8p கூற்று B : \(\frac{5 x+5}{5}=\frac{5(x+1)}{5}\) = x + 1
விடை : (ஆ) கூற்று A சரி ஆனால் கூற்று B தவறு

கேள்வி 8.
கூற்று A: 4×2 + 3x – 2 = 2(2×2 + \(\frac{3 x}{2}\) – 1]
கூற்று B : (2m-5) – (5-2m) = (2m-5) + (2m-5)
(அ) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி
(ஆ) கூற்று A சரி ஆனால் கூற்று B தவறு
(இ) கூற்று A தவறு ஆனால் கூற்று B சரி
(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு
தீர்வு :
கூற்று A: 4×2 + 3x – 2 = 2(2×2 + \(\frac{3 x}{2}\) – 1]
கூற்று B : (2m-5) – (5-2m) = 2m-5 – 5+ 2m
= 4m – 10
(2m-5) + (2m-5) = 2m-5 + 2m-5
= 4m – 10
விடை :
(அ) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி